getnr9080(1); $dezemaand = $_nr9080->dezemaand; ?> Nummer9080
 
        Home       Kalender       Archief       Fotoboek       Handelaars       Adverteren       Extra      
Disclaimer & Copyright

Copyright: Nummer9080.
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de auteur.

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nummer9080. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Deze website is eigendom van Nummer9080.

Alle gebruikers die toegang tot de website hebben, aanvaarden om de website en het daarop beschikbare materiaal en informatie te gebruiken in overeenstemming met de actuele voorwaarden voor het gebruik van de website en alle hierin vermelde regels en bepalingen. De gebruikers mogen in geen enkel geval dit materiaal en deze informatie gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van "Nummer9080". Zelfs in geval van deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag dit materiaal en deze informatie onder geen enkel beding gebruikt worden voor oneerbare en bij wet verboden doelstellingen die indruisen tegen het publiek belang of de goede zeden of die de rechten van derden schaden.
Hoewel "Nummer9080" elke redelijke inspanning levert om het materiaal en de informatie die op deze website gepubliceerd worden te controleren en na te gaan of zij correct zijn, biedt "Nummer9080" deze website en zijn inhoud op een "as is" basis aan. "Nummer9080" garandeert noch de correctheid, noch de legale onbetwistbaarheid van deze informatie en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele incorrectheden of fouten die in de inhoud van deze website voorkomen of voor eventuele claims die hieruit zouden voortvloeien. Net zomin garandeert "Nummer9080" dat alle geldende wetten gerespecteerd worden.
"Nummer9080" garandeert op geen enkele wijze de voortzetting van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet kunnen gebruiken van de website of voor eender welke schade die door het gebruik van de website zou ontstaan. "Nummer9080" reserveert zich het recht om op eigen initiatief, zonder voorafgaandelijke mededeling en zonder hiervoor aan wie dan ook enige schadevergoeding schuldig te zijn, deze website tijdelijk of definitief stop te zetten. Verantwoordelijkheid voor het lijden van eender welk verlies of eender welke schade opgelopen door gebruikers of derden die voortvloeit uit het gebruik van deze website en zijn inhoud of hiermee in verband staat, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.Met dank aan onze adverteerders:
Handelaar zoeken
Wie, wat of waar
Contact       Missie       Disclaimer & copyright